Jezik:

Slobodan Radosavljević

Kategorije

Detaljna pretraga

Cena

Autori

Lista autora

Sve slike izabrane kategorije/autora

 • Rođen je 1986. god u Gruži.
 • Slikar Slobodan Radosavljević  završio je Srednju umetničku školu a zatim se sam školovao.
 • Taj deo biografije ovog umetnika ključan je za razumevanje njegovog stvaralaštva.
 • On se obrazuje na pravi, starinski način, danas odbačen, učeći od starih majstora koje proučava po evropskim muzejima.
 • Taj proces je otvoren i može da traje ceo život za razliku od akademskog školovanja.
 • O stilu i slikarskoj tehnici starih ovaj mladi umetnik ne bi mogao ništa da nauči ni na jednoj evropskoj umetničkoj akademiji, štaviše, tu bi sa takvim interesovanjima bio neprijateljski dočekan a njegovo delo smatrano nazadnim.
 • Metod učenja po velikim muzejima od naših velikih slikara primenili su profesor i akademik Milo Milunović i  akademik Ljuba Popović.
 • Ovaj mladi stvaralac dodatni problem ima što je već formiran slikar, sa svojom poetikom, proučavanja mu služe samo da učvrsti svoj sistem.
 • On želi da se ogleda na najtežem terenu, u štafelajnom figurativnom uljanom slikarstvu, da zađe u prostor koji su već ispunili vanredni i genijalni slikari pre njega.
 • To nije samo velika hrabrost već srž njegovog likovnog sveta, nastojanje da  se obnovi slika po svim njenim klasičnim zakonima.
 • Radosavljević čini veliki zaokret povratka slici, uprkos struji vremena.
 • Umesto raznih vidova novih apstrakcija, nove umetničke prakse, fotografije, videa, performansa, instalacije, asamblaža, digitalne i virtuelne realnosti, mladi majstor se okrenuo Žaku Luju Davidu, Žanu Dominiku Engru, Adolfu Vilijemu Bužerou, Vlahu Bukovcu i drugim velikanima neoklasicizma, simbolizma i akademskog realizma.
 • Radosavljević je pre svega realista a realizam je jedna od dve glavne stilske formacije srpskog slikarstva.
 • Slobodan Radosavljević pripadnik je najmanje zastupljene forme realizma, one akademskog tipa, po uzoru na odličnike pretprošlog veka.
 • Reč je o otmenom vidu te umetnosti, koji sjedinjuje mnoge elemente drugih smerova realizma.
 • U slikarstvu ovog mladog stvaraoca, međutim, ima i izrazitih primesa simbolizma, tačnije on je i predstavnik neosimbolizma, čime zalazi u drugu veliku oblast srpskog slikarstva, u iracionalno i fantastično.
 • S druge strane, opravdanje za ovakvu umetnost možemo potražiti ne u tradicionalnoj sferi, već u najavangardnijem, u idejama mislilaca savremene umetničke scene u svetu.
 • Vratimo se na kraju samom delu ovog slikara.
 • Njega zanima prognano iz aktuelne umetnosti – klasična lepota i čulno slikarstvo.
 • On uvodi finu modelaciju, kjaroskuro, likovnu obradu inkarnata, kose, tkanine, materijalizaciju kao načelo slike u okviru stare tematike akta, portreta, pejzaža i ljudske figure u pejzažu.
 • U tom smislu neguje atmosferu na slici, štimung sutona, utihnulosti, često rešavajući sliku u napetim, dramatičnim kontrastima.
 • On slika mlade, lepe i plemenite ljude, krajnje gledano težnja je samo jedna – ka produhovljenosti.
 • Interesovanje za crtanje i slikanje pokazivao je od ranog detinjstva.
 • Završio je Srednju umetničku školu u Leskovcu, odsek tehničar grafike, dizajna i propagande.
 • Učesnik je nekoliko likovnih kolonija u Parizu sa mnogobrojnim, svetski poznatim slikarima.
 • Trenutno živi i stvara u Vlasotincu.

Kategorije

Kategorije za pretragu

Detaljna pretraga

Cena

Autori

Lista autora

15% POPUSTA

na prvu kupovinu
uz promo kod “SPANAC